Gloomhaven

การเปิดตัว Gloomhaven ในปี 2017 เขย่าวงการ เกม กระดาน โปรแกรมรวบรวมข้อมูลดันเจี้ยนขนาดใหญ่สำหรับผู้เล่นสูงสุดสี่คนได้รับความนิยมอย่างมากและยังคงเป็นหนึ่งใน เกม กระดานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยพิจารณาจากบทวิจารณ์โดยรวม ความสำเร็จของ Gloomhaven กระตุ้นความต้องการให้มีการดัดแปลงวิดีโอ เกม โดยทันที Asmodee Digital และ Flaming Fowl Studios ส่งมอบในปลายปี 2021 ตอนนี้ Asmodee

Read More