MurderCrumpet

เกมออนไลน์ MurderCrumpet พาร์ทเนอร์ของ Twitch และ VRChat ได้รับการแบนระหว่างสตรีมสดล่าสุด การแบนเกิดขึ้นในตอนเย็นของวันที่ 3 มีนาคม เมื่อ Twitch ทิ้งค้อนในการแบน MurderCrumpet ระหว่างการถ่ายทอดสดของเขาจนทำให้สตรีมเมอร์และผู้ชมตกใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Twitch ค่อนข้างไร้ความปรานีในการจัดการการแบนทั่วทั้งไซต์ ตั้งแต่ช่องเล็กไปจนถึงผู้สร้างเนื้อหารายใหญ่อย่าง JustAMinx มีการสั่งแบนชั่วคราวตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงหลายสัปดาห์ตลอดปี 2023 แต่ในกรณีของ

Read More